Quality Assurance 

EI SERVICES s.r.o. nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti testování a záruky kvality software. Pokrýváme kompletní cyklus testování zahrnující management, analýzu, tvorbu testovacích případů a scénářů, přípravu a údržbu testovacích prostředí, vlastní exekuci testů, jejich vyhodnocení a reporting.

Využívání QA služeb naší společnosti již od okamžiku návrhu řešení Vám zaručí následující benefity:
- Výrazné zlepšení kvality vstupů do samotné implementační fáze projektu
- Významnou minimalizaci vad software
- Radikální snížení celkových nákladů projektu

QA služby dodáváme jak formou poskytování kapacit specialistů, tak outsourcingem problematiky pro daný projekt jako celku a to na základě dohodnutých kvalitativních SLA.

V rámci testování rozlišujeme následující odborné činnosti:
- Řízení a plánování testů
- Sběr a analýzu požadavků
- Provádění testů
- Sledování a řízení defektů
- Nastavení testovacích metrik

Testy dělíme dle typu do následujících skupin:
- Funkční testy
- Zátěžové testy
- White box testy
- Test kompatibility
- Bezpečnostní testy
- Regresní testy
- Produktové testy