Podpora a provoz informačních systémů

Podpora 

Cílem Podpory je poskytovat efektivní pomoc s řešením problémů vzniklých při používání informačních systémů a infrastruktury.

Vzniklé problémy řešíme v co nejkratším čase v souladu se Service Level Agreement (SLA) s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na chod byznysu zákazníka.

V rámci Podpory informačních systémů nabízíme:
- Převzetí problémového informačního systému do servisu
- Primární podporu pro operativní řešení známých problémů
- Sekundární podporu pro systémové řešení nových problémů a fixaci chyb
- Garantované lhůty plnění SLA
- Implementaci drobných změn
- Pravidelný reporting
- Pomoc při dalším rozvoji systému

Samozřejmostní je služba Helpdesk dostupná v režimu 7x24.

Provoz

V rámci služby Provoz zajišťujeme, aby informační systémy a jejich infrastruktura byly dostupné, připravené pro použití a funkční v souladu s dohodnutými parametry Service Level Agreement (SLA). Součástí služby Provoz jsou následující činnosti:
- Pravidelné a ad-hoc provozní činnosti
- Správa uživatelů
- Monitoring
- Správa databází
- Správa serverů
- Správa sítě, firewallu, antivirové ochrany
- Správa komunikace a konektivity
- Instalace a konfigurace nových verzí SW
- Správa a údržba hardware
- Zálohování a obnova dat
- Pravidelné profylaxe

Provoz zajišťujeme formou outsourcingu cloudových služeb nebo převezmeme do správy infrastrukturu informačního systému zákazníka v jeho prostorách.