Mobirise Website Builder

PlasmaStream je komplexní cloudové řešení, umožňující provoz a rozvoj sítí plazmaferetických center. Klíčovými atributy je inovativní management procesu výroby a management dárců center s pomocí prediktivní analýzy a geografického uspořádání. 

PlasmaStream je full cloud řešení vytvořené na platformě Microsoft Azure a soustředí se na klíčové oblasti:
- Optimalizace výroby
- Automatizace procesů
- Snížení nákladů
- Rozšíření dárcovské základny a optimalizace retence 

Řešení je vhodné jak pro single view management sítě samostatných center, tak nemocnice a další zařízení zabývající se odběrem krevní plazmy.

PlasmaStream kombinuje know how největších plazmaferetických společností na trhu s unikátní technologií společnosti Microsoft. V rámci dodávky je kontinuální rozvoj řešení a přístup k inovativním službám, které reflektují potřeby dynamicky se rozvíjejícího odvětví plazmaferézy.