Zakázkový vývoj software

V oblasti vývoje a integrace informačních systémů poskytujeme komplexní služby zahrnující celý životní cyklus informačního systému:
- Projekci
- Implementaci
- Provoz a servis

Naše služby plně reflektují současné potřeby úprav a případné integrace již existujících technologických řešení s novými systémy.
Úspěšný projekt zakázkového vývoje informačního systému pro nás znamená dodání všech funkcionalit informačního systému ve shodě s požadavky klienta.

Naše informační systémy jsou vysoce kvalitní, splňují požadavky klientů a jsou vždy vytvořeny v souladu se sjednanými parametry kvality, kvantity, termínů a rozpočtu.
Jedním z pilířů našeho úspěchu je vysoce kreativní přístup a schopnost dynamického přizpůsobení novým požadavkům.

Po celou dobu spolupráce našim klientům nabízíme individuální přístup, solidnost a serióznost. Klíčová je znalost business problematiky zákazníka a jeho IT prostředí.

Při tvorbě informačních systémů vycházíme ze světově uznávaných metodik, moderních agilních přístupů a ověřených principů softwarového vývoje:
- Iterativní vývoj
- Průběžné ověřování kvality
- Vizuální modelování
- Správa požadavků
- Konfigurační management
- Komponentová architektura