Naše služby v oblasti mobilních aplikací vytvářejí moderní řešení, která plně využívají výhod flexibility, výkonu a konektivity moderních přenosných zařízení. Pro naše klienty vyvíjíme aplikace šité na míru jejich potřebám.

Zaměřujeme se jak na řešení pro podporu businessu a procesů, tak na aplikace z oblasti zábavního průmyslu, soustředíme se zejména na následující oblasti:

 • Enterprise aplikace - zakázkové mobilní frontendy umožňující v reálném čase zobrazovat a pořizovat data zpracovávaná podnikovými informačními systémy typu CRM, ERP a dalšími.
 • M-Commerce aplikace - mobilní rozhraní k obchodním systémům a systémům elektronického bankovnictví, aplikace pro mobilní platby.
 • E-Commerce aplikace - jednoduché brány pro poskytování mobilních služeb zahrnující podporu sociálních sítí. Využitelné pro informování klientů a marketingové akce.
 • Výukové aplikace - e-learningové nástroje zprostředkovávající mobilní výuku a testování znalostí.
 • Multimediální aplikace - zpracování obsahu zahrnujícího kombinaci videa, audia a textu.
 • Nástroje - aplikace sloužící pro správu zařízení a jednoduché úlohy podporující produktivitu uživatele.
 • Hry a zábavné aplikace - vytváříme autorská díla včetně grafických a hudebních vstupů.

Naše služby pokrývají celý životní cyklus mobilní aplikace:

 • Konzultace - tvorba ideových návrhů, volba platformy a architektury, definice funkčních a výkonových požadavků, doporučení pro další rozvoj již existující aplikace.
 • Analýza a návrh architektury aplikace - komplexní analýza včetně zpracování prototypů. Návrh rozhraní a komponent s důrazem na typ cílové aplikace (nativní, webová, hybridní) a zvolenou platformu.
 • Implementace - programování jednotlivých komponent aplikace, včetně integrace s dalšími systémy a zdroji dat.
 • Testování - průběžné testování komponent a funkcionalit aplikací.
 • Nasazení - zavedení do prostředí zákazníka a případně zajištění distribuce prostřednictvím odpovídající distribuční platformy.
 • Servis a údržba - zákaznická podpora, odstraňování dílčích chyb a drobný rozvoj.
 • Portace - přizpůsobení aplikací pro různé mobilní platformy.

Jsme schopni doporučit ideální postup dle parametrů poptávaného řešení. Dodáváme komplexní celky i dílčí činnosti nutné k úspěšnému nasazení řešení a dosažení cílového stavu projektu. Při implementaci aplikací vždy klademe maximální důraz na ergonomii aplikace. Využíváme posledních technologických trendů. V aplikacích pracujeme s vícedotykovým rozhraním, zabudovanými senzory včetně akcelerometru, GPS lokátoru a rozličnými typy datových konektivit.

Řešení vyvíjíme a implementujeme na následujících technologických platformách:

iPhone Windows Mobile
Android J2ME
BlackBerry Palm OS
Symbian Brew