EI SERVICES s.r.o. nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti testování a záruky kvality software. Pokrýváme kompletní cyklus testování zahrnující management, analýzu, tvorbu testovacích případů a scénářů, přípravu a údržbu testovacích prostředí, vlastní exekuci testů, jejich vyhodnocení a reporting.

Využívání QA služeb naší společnosti již od okamžiku návrhu řešení Vám zaručí následující benefity:

  • Výrazné zlepšení kvality vstupů do samotné implementační fáze projektu
  • Významnou minimalizaci vad software
  • Radikální snížení celkových nákladů projektu

QA služby dodáváme jak formou poskytování kapacit specialistů, tak outsourcingem problematiky pro daný projekt jako celku a to na základě dohodnutých kvalitativních SLA.

V rámci testování rozlišujeme následující odborné činnosti:

  • Řízení a plánování testů
  • Sběr a analýzu požadavků
  • Provádění testů
  • Sledování a řízení defektů
  • Nastavení testovacích metrik

Testy dělíme dle typu do následujících skupin: