V oblasti vývoje a integrace informačních systémů poskytujeme komplexní služby zahrnující celý životní cyklus informačního systému:

  • Projekci
  • Implementaci
  • Provoz a servis

Naše služby plně reflektují současné potřeby úprav a případné integrace již existujících technologických řešení s novými systémy.

Úspěšný projekt zakázkového vývoje informačního systému pro nás znamená dodání všech funkcionalit informačního systému ve shodě s požadavky klienta. Naše informační systémy jsou vysoce kvalitní, splňují požadavky klientů a jsou vždy vytvořeny v souladu se sjednanými parametry kvality, kvantity, termínů a rozpočtu.

Jedním z pilířů našeho úspěchu je vysoce kreativní přístup a schopnost dynamického přizpůsobení novým požadavkům. Při tvorbě informačních systémů vycházíme ze světově uznávané metodiky IBM Rational Unified Process, moderních agilních přístupů a ověřených principů softwarového vývoje:

  • Iterativní vývoj
  • Průběžné ověřování kvality
  • Vizuální modelování
  • Správa požadavků
  • Konfigurační management
  • Komponentová architektura

Po celou dobu spolupráce našim klientům nabízíme individuální přístup, solidnost a serióznost. Klíčová je znalost business problematiky zákazníka a jeho IT prostředí.