Poskytujeme ICT specialisty pro projekty našich klientů. Outsourcing IT specialistů představuje moderní a efektivní způsob alokace lidských zdrojů dle aktuálních potřeb podniku. Umožňuje využít know-how profesionálů, kterými podnik nedisponuje, ale potřebuje jejich znalosti a zkušenosti k vyřešení určitého úkolu, problému nebo projektu.

Team Leasing specialistů zajišťujeme ve dvou variantách:

 1. Poskytování jednotlivců, profesionálů v požadované projektové roli.
 2. Poskytování týmů složených ze specialistů v požadovaných projektových rolích.

Nabízíme vysoce konkurenční poměr ceny/kvality našich ICT odborníků, kteří mají praxi z projektů realizovaných pro největší společnosti na českém trhu. U dodávaných specialistů garantujeme požadované znalosti, disponibilitu v rámci požadovaného rozsahu a schopnost rychle se adaptovat v prostředí klienta a pracovat pod jeho vedením. Disponujeme rolemi napříč celou projektovou strukturou.

Typické nabízené role jsou:

 • Program Manager
 • Project Manager
 • Team Leader
 • Architect
 • Analyst
 • Developer
 • Administrator
 • Documentarist
 • Test Analyst
 • Test Manager
 • Test Leader
 • Tester