Poskytujeme služby zajištění provozu a servisu informačních systémů.

Provoz

V rámci služby Provoz zajišťujeme, aby informační systémy a jejich infrastruktura byly dostupné, připravené pro použití a funkční v souladu s dohodnutými parametry Service Level Agreement (SLA). Součástí služby Provoz jsou následující činnosti:

 • Pravidelné a ad-hoc provozní činnosti
 • Správa uživatelů
 • Monitoring
 • Správa databází
 • Správa serverů
 • Správa sítě, firewallu, antivirové ochrany
 • Správa komunikace a konektivity
 • Instalace a konfigurace nových verzí SW
 • Správa a údržba hardware
 • Zálohování a obnova dat
 • Pravidelné profylaxe

Provoz zajišťujeme formou outsourcingu, hostingu nebo převezmeme do správy infrastrukturu informačního systému zákazníka v jeho prostorách.

Servis

Cílem Servisu je poskytovat efektivní pomoc s řešením problémů vzniklých při používání informačních systémů a infrastruktury. Vzniklé problémy řešíme v co nejkratším čase v souladu se Service Level Agreement (SLA) s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na chod byznysu zákazníka.

V rámci Servisu informačních systémů nabízíme:

 • Převzetí problémového informačního systému do servisu
 • Primární podporu - operativní řešení známých problémů
 • Sekundární podporu - systémovou podporu při řešení nových problémů a fixaci chyb
 • Garantované lhůty plnění SLA
 • Implementaci drobných změn
 • Pravidelný reporting
 • Pomoc při dalším rozvoji systému

Při poskytování služeb provozu a servisu informačních systémů vycházíme z nejlepších praktik ITIL a COBIT.