Testy kompatibility slouží zejména k podpoře prodeje nových softwarových produktů. Eliminují negativní zpětnou vazbu od klientů z důvodu nekompatibility vašeho produktu s populárními aplikacemi třetích stran, operačními systémy či specifickým hardwarem.

Řešením těchto problémů je testování kompatibility daného řešení v rozmanitém portfoliu softwarových a hardwarových konfigurací. Otestování řešení v provozních podmínkách reálných cílových prostředí. Tím docílíte garanci kompatibility aplikace pro různé operační systémy, hardware, databáze či verze prohlížeče.

Velmi dobrým důvodem pro volbu profesionálních a strukturovaných testů kompatibility je následná úspora nákladů pro podporu uživatelů.