White Box testy jsou velmi efektivní metodou pro zlepšení kvality softwarových aplikací a dobrou prevencí před poskytnutím neotestovaného kódu koncovému uživateli.

White Box testování ověřuje, že základní elementy kódu (metody/třídy/funkce atd.) vykonávají správnou funkčnost při odpovídajících vstupech. Zahrnuje taktéž ověření chování systému při neočekávaných vstupech a zabrání tak možné havárii systému.

Tato metodika testování pomáhá ke snižování kaskádových chyb, zkracuje čas potřebný pro opakované testy v budoucích verzích aplikace a snižuje celkové náklady na údržbu kódu.

White box testy pokrývají zejména následující typy operací v kódu:

  • Statementy
  • Rozhodovací parametry
  • Podmiňovací parametry
  • Stavové parametry
  • Víceúrovňové rozhodování
  • Relační operátory
  • Tabulky a další…