Funkční testování má za cíl zjištění, s jakou přesností systém vykonává funkce, které se od něj očekávají. Typicky jde o reakce na uživatelské příkazy, různé manipulace s daty, vyhledávání a business procesy, uživatelské obrazovky a integraci s okolními systémy.

V rámci našeho postupu testujeme jak uživatelsky zjevné funkce front-endu tak back-endové operace. Podle metodického postupu začínáme testováním jednotlivých komponent a procesů před testování systému jako celku. Používáme standardní nástroje pro sledování defektů a vytváření výstupních testovacích reportů na konci každého testovacího cyklu.

Na základě funkčního testování produktu jsme schopni korektně naplánovat sady regresních testů, které zajistí řádné otestování chování aplikace po nasazení korekcí chyb či parametrických změn prostředí.